A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høytorp fort

Etter unionsoppløsningen i 1905 måtte Norge forplikte seg til å ødelegge grensefestningene mot Sverige, og dette er grunnen til at bl.a. fortene ved Ørje ligger i ruiner. Det ble imidlertid bestemt at det skulle bygges en ny forsvarslinje mot øst. Den viktigste delen av denne linjen var Fossumstrøkets festning, som sto ferdig i 1915. Høytorp fort var hovedfortet i festningen, og det regnes som Norges største inn­lands­festning. Full besetning skulle være ca. 850 mann. Sentrum i fortet er fjellanlegget, eller Reduiten, som var utstyrt med infanteristil­linger, kanoner i pansertårn og kommandosentral.

18 Høytorp Fort Vaktstua

Fortet ble beleiret av tyske styrker 13.-14. april 1940 under harde kamper. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transport­regimentet. Høytorp fort ble overtatt av Eidsberg kommune i 2001.

18 Høytrop Fort 2

Høytorp fort er det kulturminne i kommunen som har desidert flest besøk­ende pr. år. Omvis­ninger inngår i Den kulturelle skolesekken. Store restau­reringsarbeider er i gang, bl.a. med gjen­oppsetting av tre av de fire opp­rinnelige tårnkanonene.

18 Høytorp Fort Flyfoto

Hele området, ca. 450 da, er fredet ved for­skrift fra 2001.

18 Høytorp Fort 3

Friområde, offentlig adgang. Parkering. Toalett

Ingen kommentarer ennå.

Legg inn kommentar