A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kulturminner i Eidsberg

Vi skal både verne og bruke Kulturminnene

Definisjonen på et kulturminne er: Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Det finnes med andre ord tusenvis av kulturminner i Eidsberg.

Noen helt siden istiden, Monaryggen ble dannet for 10 000 år siden da isen trakk seg tilbake fra nordlige deler av landet og Glomma måtte sprenge seg nytt løp vest for Askim. Vi har spor etter mennesker og bosetting helt siden den gang.

Vi har helleristninger, og Eidsbergs mer moderne historie startet på 1200-tallet, da Eidsbergs flotte kirke ble bygget (av mange kalt for Østfolddomen), en av våre mest kjente konger Håkon Håkonsson ble født på Folkenborg i 1204 og vi hadde storhetstiden på middelalderborgen Valdisholm ute i Glomma. Men kulturminner kan også være unike bygg, møteplasser og områder fra vår tid.

Alt dette har sin plass i kommunens historie. Mye av det kan du finne på disse sidene. I Eidsberg har vi ansvar for og er vi dyktige til å fortelle om og forvalte kulturminner. La oss fortsette med det.

Kulturminnebrosjyren og nettsidene kommer til å gi mye inspirasjon for alle generasjoner til å se kulturminnene, og å ta dem i bruk. Alt dette vil bidra til å bygge identitet og stolthet i kommunen vår!
Erik Unaas - ordfører_small

-Erik Unaas, ordfører 2012-2019
mer