A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Recent Posts by omuser

Høytorp fort

Etter unionsoppløsningen i 1905 måtte Norge forplikte seg til å ødelegge grensefestningene mot Sverige, og dette er grunnen til at bl.a. fortene ved Ørje ligger i ruiner. Det ble imidlertid bestemt at det skulle bygges en ny forsvarslinje mot øst. Den viktigste delen av denne linjen var Fossumstrøkets festning, som sto ferdig i 1915. Høytorp…
Les mer

Metodistkirken

Oppført, for det meste på dugnad, i 1897 etter tegninger av byggmester Gustavsen, Horten. Ny menighetssal i tilbygg 1952.
Les mer

Hærland kirke

Oppført i 1878 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Døpefont fra ca. 1150. Altertavle av August Eiebakke, motiv kors­festelsen. Altertavle fra 1702 og prekestol fra 1654 i gravkapellet.
Les mer

Trømborg kirke

Oppført i 1879 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Romansk døpefont fra middelalderkirken som tidligere sto her. «Mariakilden» i bakkehellingen øst for kirken var en av tre hellige kilder i Østfold.
Les mer

Recent Comments by omuser

No comments by omuser yet.