A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Category Archives: Friområde

Høytorp fort

Etter unionsoppløsningen i 1905 måtte Norge forplikte seg til å ødelegge grensefestningene mot Sverige, og dette er grunnen til at bl.a. fortene ved Ørje ligger i ruiner. Det ble imidlertid bestemt at det skulle bygges en ny forsvarslinje mot øst. Den viktigste delen av denne linjen var Fossumstrøkets festning, som sto ferdig i 1915. Høytorp…
Les mer

Tenor kirkeruin

Kirken ble antakelig oppført på begynnelsen av 1200-tallet som annekskirke til Eidsberg. Tenor kirke må ha vært den eneste teglsteinskirken fra middelalderen som lå på landsbygda, uten­for byene. Tenorveien, som går rett vest for ruinen, er en del av den urgamle Eideveien. Kirken ble nedlagt etter reformasjonen og sto øde fra midten av 1500-tallet. I…
Les mer

Gravfelter Monaryggen – Edwin Ruuds hospital

I området ligger tallrike legalfredede kultur­minner; veifar, fangstgroper og 46 grav­hauger. Tre av haugene på Edw. Ruuds område er blant de største i Indre Østfold. Disse er tilgrodd, og lite tydelige i terrenget. Men denne samlingen med store gravhauger kan ha sammenheng med etablering av et høvding- eller småkongedømme i Indre Østfold ved 5-600-tallet e.Kr.…
Les mer

Gravfelt Trømborg kirke

Feltet består av i alt 25 gravhauger, og er kommunens største når det gjelder antall hauger innenfor ett samlet felt. Opplysningsskilt er satt opp av Østfold fylkeskommune, men er nå modent for utskifting. Skjøtsel foregår ved at grunn­eier bruker feltet som sauebeite. På tross av dette er oppslaget av smågran nå såpass stort at feltet…
Les mer