A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kulturminner

 • 01. Helleristning Eidsberg stasjon

  01. Helleristning Eidsberg stasjon

  Helleristningsfelt fra bronsealderen, ca. 1000 f.Kr. Feltet ligger på et østvendt svaberg, i en privat hage. Dette er det største…

  Les mer

 • 02. Gravfelt Birkelunden, Mysen

  02. Gravfelt Birkelunden, Mysen

  På en høyde mellom to svinger av Mysenelva ligger gravfeltet i Bjerkelunden, det består av i alt 12 gravhauger. En…

  Les mer

 • 03. Gravfelt Trømborg kirke

  03. Gravfelt Trømborg kirke

  Feltet består av i alt 25 gravhauger, og er kommunens største når det gjelder antall hauger innenfor ett samlet felt.…

  Les mer

 • 04. Gravfelt Eidsberg stasjon

  04. Gravfelt Eidsberg stasjon

  Et lite gravfelt med tre gravhauger inne i park­anlegg. Registreringsrapporten antyder at det også kan ligge steinlegninger i området, slik…

  Les mer

 • 05. Gravfelter Monaryggen – Edwin Ruuds hospital

  05. Gravfelter Monaryggen – Edwin Ruuds

  I området ligger tallrike legalfredede kultur­minner; veifar, fangstgroper og 46 grav­hauger. Tre av haugene på Edw. Ruuds område er blant…

  Les mer

 • 06. Gravfelt Moen

  06. Gravfelt Moen

  Gravfelt med sju gravhauger med diameter 15 til 11 meter, den største ca. 1,5 meter høy. Feltet ligger i skogsterreng…

  Les mer

 • 07. Kulturminner og Wilses lysthus på Eidsberg prestegård

  07. Kulturminner og Wilses lysthus på Ei

  En tolkning av navnet Eidsberg er at det var en høyde der tinget sto, og at representant­ene avla ed der.…

  Les mer

 • 08. Trollbergrøysa

  08. Trollbergrøysa

  Gravrøys fra bronsealderen; ca. 1000 f.Kr. Sammen med røysene på Nordre og Søndre Stange varde markerer den grensen mellom Eidsberg…

  Les mer

 • 09. Valdisholm

  09. Valdisholm

  Valdisholm ligger på en liten holme i Glomma, omtrent en kilometer sør for Vammafoss, og rett ut for Lindhol. Den…

  Les mer

 • 10. Eidsberg kirkested

  10. Eidsberg kirkested

  Kirkestedet i Eidsberg har røtter langt tilbake i førhistorisk tid. Gårdsnavnene Lekum og Huseby indikerer at her har vært et…

  Les mer

 • 11. Tenor kirkeruin

  11. Tenor kirkeruin

  Kirken ble antakelig oppført på begynnelsen av 1200-tallet som annekskirke til Eidsberg. Tenor kirke må ha vært den eneste teglsteinskirken…

  Les mer

 • 12. Folkenborg kirkested

  12. Folkenborg kirkested

  Skriftlige kilder fra middelalderen forteller om en kirke ved Folkenborg. Sannsynligvis var dette en liten stav­kirke. Kirken er første gang…

  Les mer

 • 13. Eideveien

  13. Eideveien

  Dette er et urgammelt veifar som går fra Tangen via Eidsberg kirke nordover forbi Tenor kirkeruin, Slitu, Morstong over Tosebygda…

  Les mer

 • 14. Mysen kirke

  14. Mysen kirke

  Mysen kirke ble oppført i 1903 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Fasaden er sterkt inspi­rert av stavkirkene, men selve…

  Les mer

 • 15. Trømborg kirke

  15. Trømborg kirke

  Oppført i 1879 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Romansk døpefont fra middelalderkirken som tidligere sto her. «Mariakilden» i bakkehellingen…

  Les mer

 • 16. Hærland kirke

  16. Hærland kirke

  Oppført i 1878 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Døpefont fra ca. 1150. Altertavle av August Eiebakke, motiv kors­festelsen. Altertavle…

  Les mer

 • 17. Metodistkirken

  17. Metodistkirken

  Oppført, for det meste på dugnad, i 1897 etter tegninger av byggmester Gustavsen, Horten. Ny menighetssal i tilbygg 1952.

  Les mer

 • 18. Høytorp fort

  18. Høytorp fort

  Etter unionsoppløsningen i 1905 måtte Norge forplikte seg til å ødelegge grensefestningene mot Sverige, og dette er grunnen til at…

  Les mer

 • 19. Smedgt. 7; Arbeidersamfundet

  19. Smedgt. 7; Arbeidersamfundet

  Nyklassisistisk murbygning, oppført for Eidsberg Social­demokratiske Arbeider­forening i 1922. Fungerte blant annet som Mysens kino fram til Festiviteten sto ferdig…

  Les mer

 • 20. Høglivn. 19; gamle Folkets Hus

  20. Høglivn. 19; gamle Folkets Hus

  Nyklassisistisk, ganske enkel murbygning, oppført 1912. Overtatt av Eidsberg Arbeider­forening i 1913, deretter fra 1924 Bonde­ungdomslaget. Det var i mange…

  Les mer

 • 21. Smedgt. 1; «Apotekergården»

  21. Smedgt. 1; «Apotekergården»

  Teglsteinsbygning i jugendstil, oppført 1901. Apotek fram til 1966. I dag lokale for fotograf Grinna.

  Les mer

 • 22. Smedgt. 26 og 28; «Brandsrudgårdene»

  22. Smedgt. 26 og 28; «Brandsrudgårdene»

  Murbygninger i sen jugendstil. Oppført i 1913 som leiegårder, en funksjon de fremdeles har. I nr. 26 var det pensjonat…

  Les mer

 • 23. Torggt 4B; Baker Andresen

  23. Torggt 4B; Baker Andresen

  Oppført ca. 1895. En av de eldste forretnings­gårdene i Mysen.

  Les mer

 • 24. Anton H. Mysensgt. 11; «Kaupang»

  24. Anton H. Mysensgt. 11; «Kaupang»

  Oppført 1898. Fint eksempel på sen sveitserstil. En av de eldste forretningsgård­ene i Mysen.

  Les mer

 • 25. Jernbanegt. 1; Krosbygården

  25. Jernbanegt. 1; Krosbygården

  Oppført 1890. En av de eldste forretnings­gårdene i Mysen. Fasaden mot Jernbanegata er en del ombygd.

  Les mer

 • 26. Jernbanegt. 9; Solhøi I og II

  26. Jernbanegt. 9; Solhøi I og II

  Murgårder i jugendstil, oppført hhv. 1907-11 og 1898. Av de eldste sentrumsgårdene.

  Les mer

 • 27. Ordfører Voldens vei 1; Heggin 1 og 2

  27. Ordfører Voldens vei 1; Heggin 1 og

  Kommunelokale, oppført 1927. Dominerende beliggenhet. Arkitekt: Sigurd Bentsen. Et glimrende eksempel på norsk nyklassisistisk stil.

  Les mer

 • 28. Storgt. 28; Festiviteten

  28. Storgt. 28; Festiviteten

  Sen funkisbygning, oppført 1958, arkitekt Jac. Hanssen. Klas­sisistisk inspirert inngangparti med søyle­rekke. Anlegget av Festiviteten var det første felles prosjektet…

  Les mer

 • 29. Ørjeveien 619; Bøndenes Hus

  29. Ørjeveien 619; Bøndenes Hus

  Oppført 1932 etter tegninger av arkitekt Mons Løvfald. Nyklassisistisk bygning, ny­oppusset, og ofte i bruk.

  Les mer

 • 30. Rakkestadveien 843, 845; Eidsberg prestegård

  30. Rakkestadveien 843, 845; Eidsberg pr

  Hovedbygning og forpakterbolig fra 1856. Hageanlegg med renessansepreg og lysthus. Oppført på Riksantikvarens liste over verneverdige bygninger. Privat eiendom.

  Les mer

 • 31. Rakkestadveien 787-788; Lekum

  31. Rakkestadveien 787-788; Lekum

  Hovedbygning i to etasjer med halvvalmtak. Opprinnelig bygget ved midten av 1700-tallet, ombygd til eksteriør i empirestil i 1812, fullt…

  Les mer

 • 32. Tenorveien 182; Hovedbygning Slitu

  32. Tenorveien 182; Hovedbygning Slitu

  Midtkammerbygning, oppført 1757, restaurert 1914, vinduer skiftet ca. 1980. Bygningen har to fulle etasjer, noe som er ganske uvanlig for…

  Les mer

 • 33. Trygve Gulbranssens vei 65; Hobøl gård

  33. Trygve Gulbranssens vei 65; Hobøl gå

  Gården ble i 1940 overtatt av forfatteren Trygve Gulbranssen, som bodde her til sin død i 1962. Hovedbygning fra 1909,…

  Les mer

 • 34. Morstongveien 344

  34. Morstongveien 344

  Sidebygning; gammel hovedbygning. Sval­gangs­bygning fra tidlig 1700-tall. Noe ombygd. Privat eiendom.

  Les mer

 • 35. Skaltorpveien 101; Skaltorp

  35. Skaltorpveien 101; Skaltorp

  Sidebygning; gammel hovedbygning. Sval­gangs­bygning fra tidlig 1700-tall. Noe ombygd. Privat eiendom.

  Les mer

 • 36. Folkenborgveien 346; Udal

  36. Folkenborgveien 346; Udal

  Sidebygning, opprinnelig hovedbygning. Svalgangs­bygning fra sent 1700-tall. I dag under oppussing, men har bl.a. setningsskader. Privat eiendom.

  Les mer

 • 37. Halterikhytta, Mosen, Hærland

  37. Halterikhytta, Mosen, Hærland

  Husmannsplass, tatt opp ca. 1670, og er dermed en av de eldste i kommunen. Bygningen er imidlertid av yngre dato.…

  Les mer

 • 38. Dammen, Sameia

  38. Dammen, Sameia

  Småbruk, tatt opp i 1848, i dag i bruk som fritidsbolig. Ligger i utmark.

  Les mer

 • 39. Lundbo og Solhaugen

  39. Lundbo og Solhaugen

  To husmannsplasser under Hobøl, ligger på vestsiden av Trygve Gulbranssens vei. Lundbo er antakelig oppført rundt 1870. Solhaugen er oppført…

  Les mer

 • 40. Sørbysetra, Trømborgfjella

  40. Sørbysetra, Trømborgfjella

  Dette er den siste setra i Trømborgfjella som var i bruk, til etter 1934. Bygningene er intakte og i bruk…

  Les mer

 • 41. Blyvollen, Trømborgfjella

  41. Blyvollen, Trømborgfjella

  Den eneste setergrenda i kommunen, brukt av Filtvetgårdene i Trømborg, var i drift til slutten av 1920-tallet. Stedet ligger nå…

  Les mer

 • 42. Lundevollen, Trømborgfjella

  42. Lundevollen, Trømborgfjella

  Særpreget enetasjes laftebygning med ut­vendig sval og loftstrapp på gavlsiden, opp­ført i 1880. Lundevollen ble drevet som seter fram til…

  Les mer

 • 43. Homstvedtveien 20; Gamle Homstvedt skole

  43. Homstvedtveien 20; Gamle Homstvedt s

  Tømmerbygning i sveitserstil med 1½ etasje. Oppført ca. 1860. I dag bolig. Ett klasserom i første etasje er intakt. Privat…

  Les mer

 • 44. Heensveien 261; Gamle Heen skole

  44. Heensveien 261; Gamle Heen skole

  Karakteristisk toetasjes teglsteinsbygning, oppført i 1897. I dag bolig og utleielokale. Ett klasserom i utleiedelen i første etasje er intakt.…

  Les mer

 • 45. Mosebyveien 32; Lundeby gamle skole

  45. Mosebyveien 32; Lundeby gamle skole

  Oppført ca. 1870, i bruk fram til 1926, deretter brukt som bryggerhus på Lundeby gård. I dag innredet til bolig.…

  Les mer

 • 46. Dalveien 215; Løkka gamle skole

  46. Dalveien 215; Løkka gamle skole

  Opprinnelig var dette en seterbygning for Dal gård, ble flyttet til nåværende plassering ca. 1870 og tatt i bruk som…

  Les mer

 • 47. Skaltorpveien 101; Skaltorp gamle skole

  47. Skaltorpveien 101; Skaltorp gamle sk

  Skaltorp var klokkergård og skole for Kirke­fjerdingen fram til 1965 da den nye skolen sto ferdig. Midtkammer­bygning i empirestil, oppført…

  Les mer

 • 48. Stasjonsveien 413; Eidsberg stasjon

  48. Stasjonsveien 413; Eidsberg stasjon

  Stasjonsbygning, type Smaalensbanen mellomstasjon 3.klasse, arkitekt Balthazar Lange, oppført 1881.

  Les mer

 • 49. Tenorveien 145; Slitu stasjon

  49. Tenorveien 145; Slitu stasjon

  Stasjonsbygning, type Smaalensbanen mellomstasjon 3.klasse, arkitekt Balthazar Lange, oppført 1881. Original privetbygning er bevart.

  Les mer

 • 50. Sponesveien 2; Mysen lokstall

  50. Sponesveien 2; Mysen lokstall

  Lokomotivstall, oppført 1887. Brukes i dag av Norsk Jernbaneklubb avd. Mysen. Jernbanens område. Ikke alminnelig adgang

  Les mer

 • 51. Folkenborgveien 10; Mysen banemesterbolig

  51. Folkenborgveien 10; Mysen banemester

  Banemesterbolig, arkitekt Balthazar Lange, oppført 1885. Privat eiendom

  Les mer

 • 52. Grønnsundveien 175; Salmonrud

  52. Grønnsundveien 175; Salmonrud

  Hovedbygning. Midtkammerbygning, antakelig oppført siste halvdel av 1700-tallet, Om- og påbygd i 1848 til tidlig sveitserstil. Gården hadde hoved­ansvaret for…

  Les mer

 • 53. Plankebanen

  53. Plankebanen

  Plankebanen, også kjent som bare «Banen», var hus­manns­plass under Salmonrud. Plassen ble opprettet i 1857, og husmannen her var også…

  Les mer

 • 54. Fergested Grønsund

  54. Fergested Grønsund

  Grønsund må ha vært et mye brukt over­fartssted gjennom uminnelige tider. Etter hvert ble fergestedet organisert, Salmonrud og Sundås fikk…

  Les mer

 • 55. Kongeveien i Hærland

  55. Kongeveien i Hærland

  Dette er en del av den gamle hovedveien mellom Christiania og Stockholm, som ble anlagt etter forordning av kong Karl…

  Les mer

 • 56. Gårdsveien Ås – Fjøs – Elsnes

  56. Gårdsveien Ås – Fjøs – Elsnes

  Veien er en gammel tverrforbindelse i Kirke­fjerdingen, og krysser både Lekumelva og Moensbekken. Åsbrua er ei gammel stein­hvelv­­bru over Moensbekken,…

  Les mer

 • 57. Havnåsveien 174; Krokstad bruk

  57. Havnåsveien 174; Krokstad bruk

  Sag og mølle. Bygningsmassen er stort sett intakt. Dammer og vannhjul vedlikeholdes. Privat eiendom.

  Les mer

 • 58. Lekumfossen

  58. Lekumfossen

  Sagbruk fra tidlig 1600-tall. Mølle (ca.1920) og halmluteverk (1959) i noenlunde god stand. Mye rester av dammer, kanaler og renner.…

  Les mer

 • 59. Brattfossveien 208, 210; Brattfoss

  59. Brattfossveien 208, 210; Brattfoss

  Interessant, til dels fossilt bygningsmiljø med gårdsbruk, sag, mølle, frørenseri, kraftverk og et intakt mekanisk verksted. Damanlegg over to nivåer.…

  Les mer

 • 60. Kulevannsaga

  60. Kulevannsaga

  Sagbruk, anlagt ca. 1860. Mye tradisjon er forbundet med dette stedet. Saga er intakt og ligger åpen. Ligger i utmark.

  Les mer

 • 61. Smedgt. 30; Mørstadfabrikken

  61. Smedgt. 30; Mørstadfabrikken

  I dag kjøpesenter. Fasaden på den gamle møbelfabrikken er fortsatt intakt på sørsiden og mot Skolegata.

  Les mer

 • 62. Fabrikkveien 7; Kleshengerfabrikken

  62. Fabrikkveien 7; Kleshengerfabrikken

  Norsk Klæshengerfabrikk, Sev. Syversen, etablert 1921. Karakteristisk teglsteins­bygning. I dag boliger. Privat eiendom.

  Les mer

 • 63. Nordre Mysen Gård

  63. Nordre Mysen Gård

  Begynnelsen på Mysen var at NSB bestemte seg for å legge en stasjon bare et par hundre meter nordvest for…

  Les mer

 • 64. Småhusbebyggelse i Håndverkergata og omegn

  64. Småhusbebyggelse i Håndverkergata og

  Bolighus fra den eldste Mysenbebyggelsen, oppført 1898-99; Håndverkergt. 2.

  Les mer

 • 65. David Blidsgate

  65. David Blidsgate

  Gateløpet i den nordre delen av David Blids gate, mellom Storgaten og Torggaten, er preget av småhusbebyggelse med åpen struktur,…

  Les mer