A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Category Archives: Ikke offentlig adgang

Kulturminner og Wilses lysthus på Eidsberg prestegård

En tolkning av navnet Eidsberg er at det var en høyde der tinget sto, og at representant­ene avla ed der. Tolkningen er tvilsom, men dette er stedet der tradi­sjonen sier at tinget skulle ha stått. I dag ligger det som beitemark. På området ligger to gravhauger samt et felt med ti skål­groper på en liten…
Les mer

Gravfelt Moen

Gravfelt med sju gravhauger med diameter 15 til 11 meter, den største ca. 1,5 meter høy. Feltet ligger i skogsterreng på en liten høyde rett på østsiden av Slitu­veien (Fv 691), som etter alt å dømme går i traseen til Eide­veien (jfr.4.2.2.) Dette feltet illustrerer hvordan veien har hatt nær tilknytning til fortids­minner i området.…
Les mer

Helleristning Eidsberg stasjon

Helleristningsfelt fra bronsealderen, ca. 1000 f.Kr. Feltet ligger på et østvendt svaberg, i en privat hage. Dette er det største kjente feltet av sitt slag i Indre Østfold. Det består av 21 figurer; sju skip, en solfigur og 13 skålgroper. Privat eiendom. Ikke adgang for offentligheten.
Les mer