A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Category Archives: Gravfelt

Gravfelt Moen

Gravfelt med sju gravhauger med diameter 15 til 11 meter, den største ca. 1,5 meter høy. Feltet ligger i skogsterreng på en liten høyde rett på østsiden av Slitu­veien (Fv 691), som etter alt å dømme går i traseen til Eide­veien (jfr.4.2.2.) Dette feltet illustrerer hvordan veien har hatt nær tilknytning til fortids­minner i området.…
Les mer

Gravfelter Monaryggen – Edwin Ruuds hospital

I området ligger tallrike legalfredede kultur­minner; veifar, fangstgroper og 46 grav­hauger. Tre av haugene på Edw. Ruuds område er blant de største i Indre Østfold. Disse er tilgrodd, og lite tydelige i terrenget. Men denne samlingen med store gravhauger kan ha sammenheng med etablering av et høvding- eller småkongedømme i Indre Østfold ved 5-600-tallet e.Kr.…
Les mer

Gravfelt Eidsberg stasjon

Et lite gravfelt med tre gravhauger inne i park­anlegg. Registreringsrapporten antyder at det også kan ligge steinlegninger i området, slik at alle former for inngrep i markoverflaten må unngås. Den største gravhaugen er 10 meter i diameter og ca. en meter høy. Friområde, offentlig adgang. Parkering.
Les mer

Gravfelt Trømborg kirke

Feltet består av i alt 25 gravhauger, og er kommunens største når det gjelder antall hauger innenfor ett samlet felt. Opplysningsskilt er satt opp av Østfold fylkeskommune, men er nå modent for utskifting. Skjøtsel foregår ved at grunn­eier bruker feltet som sauebeite. På tross av dette er oppslaget av smågran nå såpass stort at feltet…
Les mer