A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Category Archives: Offentlig adgang

Høytorp fort

Etter unionsoppløsningen i 1905 måtte Norge forplikte seg til å ødelegge grensefestningene mot Sverige, og dette er grunnen til at bl.a. fortene ved Ørje ligger i ruiner. Det ble imidlertid bestemt at det skulle bygges en ny forsvarslinje mot øst. Den viktigste delen av denne linjen var Fossumstrøkets festning, som sto ferdig i 1915. Høytorp…
Les mer

Folkenborg kirkested

Skriftlige kilder fra middelalderen forteller om en kirke ved Folkenborg. Sannsynligvis var dette en liten stav­kirke. Kirken er første gang nevnt i Håkon Håkonssons saga. Ca. 1400 er kirken beskrevet som kapell under Eidsberg kirke. I 1590 heter det at kirken «ligger øde», og i 1700 er det ikke lenger noen spor å se. Nøyaktig…
Les mer

Tenor kirkeruin

Kirken ble antakelig oppført på begynnelsen av 1200-tallet som annekskirke til Eidsberg. Tenor kirke må ha vært den eneste teglsteinskirken fra middelalderen som lå på landsbygda, uten­for byene. Tenorveien, som går rett vest for ruinen, er en del av den urgamle Eideveien. Kirken ble nedlagt etter reformasjonen og sto øde fra midten av 1500-tallet. I…
Les mer

Eidsberg kirkested

Kirkestedet i Eidsberg har røtter langt tilbake i førhistorisk tid. Gårdsnavnene Lekum og Huseby indikerer at her har vært et administrativt og religiøst samlingssted lenge før kristendommen kom til landet. Ved ombygging av kirken ble det funnet bygningsstein fra en eldre og mindre steinkirke, som må ha blitt oppført på midten av 1100-tallet. På det…
Les mer