A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Portfolio Category: Førhistorisk

08. Trollbergrøysa

Gravrøys fra bronsealderen; ca. 1000 f.Kr. Sammen med røysene på Nordre og Søndre Stange varde markerer den grensen mellom Eidsberg og Marker, og vitner dermed om at dette er en lokalpolitisk grense med aner fra ur­gamle tider. Forbi Trollbergrøysa går et gammelt veifar som kan følges over ca. 500 meter sørøstover til Fv 818 (gamle…
Les mer

07. Kulturminner og Wilses lysthus på Eidsberg prestegård

En tolkning av navnet Eidsberg er at det var en høyde der tinget sto, og at representant­ene avla ed der. Tolkningen er tvilsom, men dette er stedet der tradi­sjonen sier at tinget skulle ha stått. I dag ligger det som beitemark. På området ligger to gravhauger samt et felt med ti skål­groper på en liten…
Les mer

06. Gravfelt Moen

Gravfelt med sju gravhauger med diameter 15 til 11 meter, den største ca. 1,5 meter høy. Feltet ligger i skogsterreng på en liten høyde rett på østsiden av Slitu­veien (Fv 691), som etter alt å dømme går i traseen til Eide­veien (jfr.4.2.2.) Dette feltet illustrerer hvordan veien har hatt nær tilknytning til fortids­minner i området.…
Les mer

05. Gravfelter Monaryggen – Edwin Ruuds hospital

I området ligger tallrike legalfredede kultur­minner; veifar, fangstgroper og 46 grav­hauger. Tre av haugene på Edw. Ruuds område er blant de største i Indre Østfold. Disse er tilgrodd, og lite tydelige i terrenget. Men denne samlingen med store gravhauger kan ha sammenheng med etablering av et høvding- eller småkongedømme i Indre Østfold ved 5-600-tallet e.Kr.…
Les mer