A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

07. Kulturminner og Wilses lysthus på Eidsberg prestegård

En tolkning av navnet Eidsberg er at det var en høyde der tinget sto, og at representant­ene avla ed der. Tolkningen er tvilsom, men dette er stedet der tradi­sjonen sier at tinget skulle ha stått. I dag ligger det som beitemark. På området ligger to gravhauger samt et felt med ti skål­groper på en liten bergflate. For tiden beite, for øvrig ingen skjøtsel. Det foreligger planer om utvikling av stedet, blant annet med å gjen­reise Wilses lysthus.

Stedet ligger i innmark og er ikke offentlig tilgjengelig.

Kommentarer er stengt.