A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Portfolio Category: Setre

42. Lundevollen, Trømborgfjella

Særpreget enetasjes laftebygning med ut­vendig sval og loftstrapp på gavlsiden, opp­ført i 1880. Lundevollen ble drevet som seter fram til ca. 1900, deretter som skogs­koie. Setervoll intakt med stein­­­gjerde rundt. Opp­rin­nelig lå Lundevollen under Lundeby, i dag under Svarverud. Grunneieren leier ut bygning­en til gårdsturisme. Ligger i utmark.
Les mer

41. Blyvollen, Trømborgfjella

Den eneste setergrenda i kommunen, brukt av Filtvetgårdene i Trømborg, var i drift til slutten av 1920-tallet. Stedet ligger nå som fossilt kultur­landskap; 11 hustufter er frem­deles mer eller mindre synlige, setervollen er intakt i skog­bunnen. Stedet burde vært intensiv­registrert og ryddet slik at tuftene kommer ordentlig fram. Ligger i utmark.
Les mer

40. Sørbysetra, Trømborgfjella

Dette er den siste setra i Trømborgfjella som var i bruk, til etter 1934. Bygningene er intakte og i bruk som fritidsbolig. Seter­vollen er fortsatt ryddet. Ligger i utmark.
Les mer