A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Portfolio Category: Samferdsel

56. Gårdsveien Ås – Fjøs – Elsnes

Veien er en gammel tverrforbindelse i Kirke­fjerdingen, og krysser både Lekumelva og Moensbekken. Åsbrua er ei gammel stein­hvelv­­bru over Moensbekken, den er intakt og meget fin. Det har vært en tilsvarende bru over Lekumelva, men den er rast sammen.
Les mer

55. Kongeveien i Hærland

Dette er en del av den gamle hovedveien mellom Christiania og Stockholm, som ble anlagt etter forordning av kong Karl Johan og åpnet i 1824. Veien kan følges mer eller mindre intakt over en strekning på ca. 10 kilometer, fra Hærland kirke østover til Trollbergrøysa ved grensen mot Marker. Intakt stein­hvelvbru ved Revhaug. Veien er…
Les mer

54. Fergested Grønsund

Grønsund må ha vært et mye brukt over­fartssted gjennom uminnelige tider. Etter hvert ble fergestedet organisert, Salmonrud og Sundås fikk ansvaret, men etter hvert ble Salmonrud ene­ansvarlig. I 1857 ble postruten Moss - Rødenes etablert via Grønsund. Fergetrafik­ken ble nedlagt i 1964. Brygga ved Grønsund var også ende­stasjon for dampbåtruta fra Glengshølen i årene 1850…
Les mer

53. Plankebanen

Plankebanen, også kjent som bare «Banen», var hus­manns­plass under Salmonrud. Plassen ble opprettet i 1857, og husmannen her var også «sundmann», ferge­mann ved Grønsund. Den siste sundmannen bodde her fram til 1987. Privat eiendom.
Les mer