A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Category Archives: Kirke

Folkenborg kirkested

Skriftlige kilder fra middelalderen forteller om en kirke ved Folkenborg. Sannsynligvis var dette en liten stav­kirke. Kirken er første gang nevnt i Håkon Håkonssons saga. Ca. 1400 er kirken beskrevet som kapell under Eidsberg kirke. I 1590 heter det at kirken «ligger øde», og i 1700 er det ikke lenger noen spor å se. Nøyaktig…
Les mer

Tenor kirkeruin

Kirken ble antakelig oppført på begynnelsen av 1200-tallet som annekskirke til Eidsberg. Tenor kirke må ha vært den eneste teglsteinskirken fra middelalderen som lå på landsbygda, uten­for byene. Tenorveien, som går rett vest for ruinen, er en del av den urgamle Eideveien. Kirken ble nedlagt etter reformasjonen og sto øde fra midten av 1500-tallet. I…
Les mer

Eidsberg kirkested

Kirkestedet i Eidsberg har røtter langt tilbake i førhistorisk tid. Gårdsnavnene Lekum og Huseby indikerer at her har vært et administrativt og religiøst samlingssted lenge før kristendommen kom til landet. Ved ombygging av kirken ble det funnet bygningsstein fra en eldre og mindre steinkirke, som må ha blitt oppført på midten av 1100-tallet. På det…
Les mer

Gravfelt Trømborg kirke

Feltet består av i alt 25 gravhauger, og er kommunens største når det gjelder antall hauger innenfor ett samlet felt. Opplysningsskilt er satt opp av Østfold fylkeskommune, men er nå modent for utskifting. Skjøtsel foregår ved at grunn­eier bruker feltet som sauebeite. På tross av dette er oppslaget av smågran nå såpass stort at feltet…
Les mer