A

A

A

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

10. Eidsberg kirkested

Kirkestedet i Eidsberg har røtter langt tilbake i førhistorisk tid. Gårdsnavnene Lekum og Huseby indikerer at her har vært et administrativt og religiøst samlingssted lenge før kristendommen kom til landet.

Ved ombygging av kirken ble det funnet bygningsstein fra en eldre og mindre steinkirke, som må ha blitt oppført på midten av 1100-tallet. På det tidspunktet var kristendommen så etablert at det er grunn til å tro det har vært kirke her tidligere enn det også; kanskje en stavkirke. Den nåværende kirken ble bygget som langkirke i gotisk stil en gang på midten av 1200-tallet. Da fungerte den som fylkeskirke i Alfheimr, det vil si området mellom Glomma og Götaelven. Kirken brant og ble gjenoppbygd en gang på 1400-tallet, og den ble videre reparert ved flere anledninger ut over 1600-tallet. Ved midten av 1800-tallet økte folketallet kraftig, og kirken begynte å bli for liten. Det ble derfor vedtatt å utvide den ved å bygge den om til korskirke. Arbeidet ble utført i 1880-81 etter tegninger av arkitekt Paul Due. Samtidig ble eksteriøret lagt om til ny­gotisk stil. På kirkestedet er også gravkapell, oppført 1932 og kirkestue fra 1985. Telthuset fra tidlig 1700-tall er ivaretatt av Folkenborg museum, og er et av de få som fortsatt står på sin opprinnelige plass ved kirkestedet.

Offentlig adgang. Parkering.

Kommentarer er stengt.